ECA-VAND

 

ER DU OGSÅ TRÆT AF LUGTEN AF ALKOHOL?

 

ECA-VAND står for Bæredygtig Desinfektion

Dit alternativ - ECA-VAND - er endda mere effektivt end alkoholbaserede desinfektionsmidler - og mildere mod miljøet! 

 

Miljøvenlig desinfektion af alle overflader - skånsom mod huden - fjerner også lugtgener